Nieuws

Uitstel is altijd nog beter dan het nemen van een verkeerd besluit

Reactie BVRR n.a.v. Raadsbrief Rijnenburg 4-2-2019 Uitstel raadsbesluit Rijnenburg

Op zichzelf heeft BVRR in zijn Samenvatting van de Open brief van Buren van Rijnenburg en Reijerscop er op aangedrongen om geen overhaaste beslissing te nemen en hebben wij gevraagd om een open discussie te houden over de voor- en nadelen van scenario’s met zonne- of met windenergie (in combinatie met zon).
Ook hebben we aangedrongen op een intergrale planning waar naast duurzame energie ook wordt gekeken naar andere bestemmingen voor de polders (groen, recreatie en woningbouw).

In de Raadsbrief Planning Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 4 februari 2019  wordt gesteld dat er meer tijd nodig is om de verschillende scenario’s af te wegen.
De raadsbrief rept echter niet over het aangaan van een discussie met omwonenden en externe deskundigen.
BVRR wil hier nogmaals opnieuw op aandringen.

Het heeft er nu alle schijn van dat men het besluit van het College over de verkiezingen heen wil tillen, zoals ook vorig jaar is gebeurd bij de gemeenteraadsverkiezingen. Toen kwam men pas in mei, na de verkiezingen dus, met de verschillende scenario’s naar buiten.
Wij vragen de politieke partijen om zich vóór de verkiezingen uit te spreken over de toekomst van Rijnenburg en Reijerscop.

Kies voor voor een scenario met alleen zonne-energie in Rijnenburg en Reijerscop.

Kies voor voor een scenario met alleen zonne-energie in Rijnenburg en Reijerscop.
Met het scenario Zon Voorop kan Utrecht kiezen voor het grootste zonnepark in Nederland.
Een beter resultaat voor opwekking van duurzame energie kan worden bereikt met een keuze voor zonne-energie.

Scenario Zon Voorop
Scenario Zon Voorop