Nieuws

Van Hooijdonk kijkt bij A27 liever weg

Ingezonden reactie n.a.v. het artikel over Zenuwen over de verbreding van de A27 (AD 30-12-2022).

Verbreding A27?

De Utrechtse politiek maakt zich zenuwachtig over de mogelijke verbreding van de A27 (AD 30-12-2022). Het kabinet biedt Utrecht de mogelijkheid om te komen met een alternatief.

Wethouder Lot van Hooijdonk (GL) wil echter niet voldoen aan de vereisten die gesteld zijn in het regeerakkoord: “Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar een onderdeel van. Als dat het geval is wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet”.

Van Hooijdonk kijkt liever weg. Zij noemt verbreding van de A27 een ingewikkeld dossier. De waarheid is: zij wil geen ontsluiting van Rijnenburg. Ten koste van alles moeten er windturbines komen. Geen woningen in de komende 12 jaar. Geen alternatief met zonne-energie. Ook Amelisweerd wordt nu opgeofferd aan de kokervisie van Groen Links.

Pieter van Veenen – Utrecht
woordvoerder BVRR (Buren van Rijnenburg en Reijerscop)