Nieuws

Verdeel de lusten en de lasten van de groene revolutie eerlijk _ De Volkskrant 9 juni 2018

Lees het artikel Verdeel de lusten en de lasten van de groene revolutie eerlijk, want  het geeft een goed overzicht hoe de kolder in onze polder groeit en een splijtzwam wordt. Heb meer oog voor de verliezers van de ´groene revolutie´ nu het nog niet te laat is.

De Buren van Rijnenburg en Reijerscop zijn al begin 2017  opgericht om de gemeente te helpen de impact voor de omwonenden van een nog onduidelijke energietransities (= polder Rijnenburg Reijerscop als ´energielandschap´) inzichtelijk te krijgen en hebben recent aan de gemeente Utrecht weer ( 38)  scherpe vragen meegegeven terzake.

Dat is niet zo maar gegaan: we merkten meteen dat kritische partijen of geluiden niet welkom waren en daarmee is kostbare tijd verloren, naast veel respect en vertrouwen  in de inbreng van gedegen bewonersparticipatie.  We hebben meermalen de woordvoerders in de gemeente Utrecht, Nieuwegein onze zorgen adviezen enz. meegegeven.

Het eerlijk verdelen van de lasten  werkt pas na het voorkomen van onnodige hinder (slapeloze nachten) en  het borgen dat er fatsoenlijk ( ruim, direct)  compensaties zijn bij mogelijke en waarschijnlijke schades (planschades woonhuizen en of  gezondheidsschades). Daar weten de Groningers genoeg van. Bovenstaand artikel sluit hier naadloos op aan, het is kennelijk lastig en complex voor de gemeente maar hier wat meer tijd en aandacht voor hebben, kennelijk nog lastiger. Dat nu bijregelen kan alleen de raad van de gemeente Utrecht op 14 juni tijdens een Raadsinformatieavond eisen van het college van Burgemeester en Wethouders.