Nieuws

Vertraging in de planning

In de nieuwsbrief van december heeft Gemeente Utrecht gemeld dat het college van Utrecht de buurgemeenten (Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden) begin 2019 om een reactie vraagt over de scenario’s en de invulling die het college van Utrecht daarbij voor ogen heeft. Het college wil de buurgemeenten in de gelegenheid stellen te reageren op een voorstel voor het energielandschap dat gebaseerd is op ingrediënten uit meerdere scenario’s.
Er blijkt iets meer tijd nodig te zijn om tot zo’n voorstel te komen, laat de gemeente vandaag weten via een nieuwsbrief Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop Februari 2019 . Gemeente Utrecht verwacht dat de scenario’s en het voorstel niet begin 2019, maar in het voorjaar naar de buurgemeenten gaan.
Het college van Utrecht heeft de Utrechtse gemeenteraad via een raadsbrief Raadsbrief Planning Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop 4 februari 2019  over deze wijziging in de planning geïnformeerd.