Nieuws

Voorbeeldreactie naar gemeente Utrecht

Bent u het ook niet eens met de plannen van de gemeente Utrecht met de polders Rijnenburg en Reijerscop?
Wilt u graag reageren maar heeft u geen tijd om uw mening te formuleren?
Maak dan gebruik van deze tekst en pas hem eventueel aan.

Voorbeeldreactie:

Hierbij stuur ik u mijn reactie op uw plannen om windmolens te plaatsen in Rijnenburg/Reijerscop.
Ik begrijp uw wens om een energielandschap te realiseren, die deel ik met u.
Ik begrijp echter niet dat dit ten koste moet gaan van inwoners.
Er zijn diverse scenario’s gepresenteerd en nu kiest u eenzijdig voor een nieuw idee waarbij de overlast voor de omwonenden maximaal is.
Dat kan ik niet goed begrijpen.
U gaat niet een beetje voorbij aan de wensen van de bewoners, maar volledig!

  • U kiest voor windmolens, maar moeten dit dan ook gelijk de allerhoogste zijn, met aantoonbare hinder voor omliggende woonwijken en bovendien negatieve impact op de gezondheid van de mensen in deze woonwijken?
  • U kiest ook gelijk voor meer windmolens dan in welk scenario dan ook
  • U gaat voorbij aan een voorstel met alleen zonne-energie. 
  • Ook aan de toekomstige woningbouw wordt volledig voorbij gegaan.

Als bewoner van (uw woonplaats) ben ik diep teleurgesteld in het bestuur van de gemeente Utrecht.

Met vriendelijke groet,

(Uw naam)

Mailen uiterlijk 19 mei naar reactierijnenburg@utrecht.nl en liefst ook een kopie naar burenvanrijnenburg@gmail.com.

U kunt nu nog invloed uitoefenen. Maak gebruik van die mogelijkheid!

Heeft u nog een paar argumenten nodig?