Nieuws

Voorkom hinder van windmolens…

In veel gemeenten speelt de kwestie van het al of niet bouwen van windmolens. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heeft u de kans om u over deze kwestie uit te spreken. Bij die verkiezingen doen zowel landelijke als plaatselijke partijen mee. Op de website Stop de bouw van windmolens op land  vindt u de standpunten van de landelijke en plaatselijke politieke partijen.
‘De  Buren’ zijn voorstanders van wind op zee en steunden daarom de actie met een stelling van het Burgerinitiatief. Inmiddels is de landelijke kieswijzer iets concreter. Iets concreter, want kennelijk is dit hete hangijzer voor de meeste landelijke partijen een lokaal gevecht waaraan men zich niet wenst te branden.  Bekijk de stemwijzer voor een overzicht.
Standpunt landelijke politieke partijen bij de vraag: Wat doen we met de bouw van windmolens op land?
Standpunt landelijke politieke partijen bij de vraag: Wat doen we met de bouw van windmolens op land?
‘De  Buren’ hebben zelf een stelling, die we voor de kieswijzers van gemeentes inbrengen, zodat  mensen een hen passende keuze kunnen maken voor hun partij vóór het zomer is en de uitkomsten van de werkgroep  ‘Duurzame energie Rijnenburg en Reijderscop’ naar de raad gaan. Onze stelling luidt dus:
Voorkom hinder van windmolens voor de huidige en toekomstige inwoners van Rijnenburg/Reijerscop en omwonenden. Participeer in wind op zee!