Nieuws

Voortschrijdend inzicht

Reactie BVRR op kritiek D66 en SP op actie Stadsbelang

In het AD van 13 mei jl. geven D66 en SP kritiek op de actie van Stadsbelang Utrecht, omdat deze partij eerder (in 2016 en 2017) nog voor de windturbines heeft gestemd. Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) steunt de campagne van Stadsbelang: Samenenergieopwekken.nl. Al voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Stadsbelang zich, evenals VVD, CDA en PVV, duidelijk uitgesproken voor de stelling van onze Kieswijzer: Voorkom hinder van windmolens voor de huidige en toekomstige inwoners van Rijnenburg en Reijerscop en omwonenden. Het is goed dat ook SP zich, na een aanvankelijk afwachtende houding, nu ook tegen het Collegevoorstel uitspreekt.

Het gaat niet om de partijen maar om de inhoud. Het is alleen maar toe te juichen als partijen kennisnemen van nieuwe feiten en op grond daarvan komen tot voortschrijdend inzicht.

D66 heeft echter oogkleppen op en negeert nog steeds de feiten van deskundigen. Onderzoeken van DGMR en het second opinion onderzoek tonen aan dat de voorgestelde turbines bij ongunstige wind leiden tot vele uren hoorbaar geluid boven het geluid van de snelweg op meetpunten tot 1,3 km afstand in Nieuwegein en De Meern en aan de Nedereindseweg midden in de polder zelfs 23 uur hoorbaar geluid zullen opleveren. Windturbines van 235 meter zijn niet te combineren met woningbouw. Het voorstel van D66 om turbines en woningen in de polder maar samen te combineren is een verwerpelijke en immorele gedachte. Grondeigenaren zullen hieraan ook niet meewerken. Gen projectontwikkelaar ziet er wat in. Zo’n raadsbesluit is onuitvoerbaar en zal leiden tot een langdurige juridische impasse.

Er is een alternatief. Een zonnepark levert duurzame energie voor ruim 65.000 huishoudens. Alleen al met zonne-energie kan Utrecht een bovengemiddelde bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van de Regionale Energie Strategie (RES Utrecht).