Nieuws

VVD Utrecht presenteert plan voor bouw huizen en zonne-energie in Rijnenburg

De Utrechtse VVD heeft vandaag een plan gepresenteerd waarin de mogelijkheden worden onderzocht voor het ontwikkelen van een combinatie van een energielandschap en woningbouw in Rijnenburg. Daarin is geen plaats voor windturbines.

In de verkenning worden stap voor stap de ruimtelijke mogelijkheden in beeld gebracht en wordt een mogelijk ‘eindbeeld’ geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke woonmilieus en fasering. Daarna wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden voor de ontsluiting van het gebied met OV, fiets en auto.

Bekijk het volledige plan: RUIMTELIJKE VERKENNING RIJNENBURG DECEMBER 2019 (PDF)

Afbeelding: Eindbeeld VVD Utrecht RUIMTELIJKE VERKENNING RIJNENBURG DECEMBER 2019