Nieuws

Zes leden stappen uit uitwerkingsgroep

“Helaas hebben wij het afgelopen proces als frustrerend en de huidige voorstellen voor de wijkpresentatie als zo onvoldoende ervaren, dat wij besluiten om op te stappen uit de uitwerkingsgroep.”  Zo begint de verklaring van zes personen, die de afgelopen maanden in de 13 personen tellende uitwerkingsgroep hebben meegewerkt aan de uitwerking van vier scenario’s voor het inrichten van een energielandschap in de polders Rijenenburg en Reijerscop.

Volgens de opstappers wordt met verschillende maten gemeten, worden door hen aangedragen alternatieven weggewuifd, worden geplaatste kanttekeningen voor kennisgeving aangenomen, zorgen over slagschaduw en geluidsoverlast niet weggenomen maar juist gevoed. Maximale energieopbrengst staat voorop. Van een integrale aanpak is geen sprake.

 de stem van de initiatiefnemers (met name windenergie) is zo dominant geworden dat de huidige voorstellen nu voor ons niet meer verdedigbaar zijn 

Wij – Buren van Rijnenburg – kijken er niet echt raar van op: de groep betrokken bewoners die op persoonlijke titel intensief bezig zijn geweest met het lastige thema ‘Rijnenburg als pauzelandschap én als energielandschap’, is gisteren grotendeels uitgestapt. Lees hier de volledige verklaring: Verklaring uittreding uitwerkingsgroep .
Uiterst zorgelijk dat na een jaar of anderhalf ‘stadsgesprekken’, na het raadsbesluit van 6 juli 2017, waarin goede participatie van omwonenden geëist is, dit nu de status is.
Is er dan helemaal geen lering is getrokken over het belang daarvan, over open en tijdige communcicatie met de omgeving, uit recente verkiezingsuitslagen en het verlies aan geld als je doorgaat met wind op land i.p.v. op zee? Heeft de pers ( De klimaatlobby kreeg een flinke klap van de windmolen [pdf] ) of Arjan Lubach en vele anderen die zich even verdiepen in deze materie, het  helemaal fout? En voelt het nog goed voor een goede belangafweging, de bewoners niet en de windsector wél alle ruimte te geven?
Op 17 mei is er weer een in openbare informatiedag van de gemeente Utrecht over de voortgang van dit project. Daarvoor zijn we als groep gerorganiseerde bewoners NIET uitgenodigd. Maar omdat de Buren van Rijnenburg expertise hebben en die met u willen delen, willen wij óók een tafel/standje, net als alle andere ontwikkelaars. We wachten op het antwoord van de projectgroep, en dat alweer enige dagen.
Wordt dus vervolgd en graag tot ziens op 17 mei in De Schalm.