Nieuws

Zon Voorop!

Dinsdag 9 oktober was ‘Buren van Rijnenburg’ uiteraard weer aanwezig op de 3werkbijeenkomst, nu met een bescheiden standje. In een andere zaal was het mogelijk om vragen aan de gemeente en ontwerpers te stellen, in rondes van 30 minuten.

De vele vragen van de vele bezoekers werden meteen beantwoord of genoteerd voor latere beantwoording. Het gaat helaas nu steeds over de hinder van grote molens in een fraai landschap, wat ook nog bebouwd moet kunnen worden. Over het Zon Voorop-scenario leven helemaal geen vragen. Frappant? Nee, want dit heeft het zo belangrijke draagvlak, en de politiek moet dat – vinden wij dan ook – goed weten.

Scenario Zon Voorop. Afbeelding afkomstig uit Scenario’s en bouwstenen voor het energielandschap, website Gemeente Utrecht.
Scenario Zon Voorop. Afbeelding afkomstig uit Scenario’s en bouwstenen voor het energielandschap, website Gemeente Utrecht.

Gehoord werd helaas weer de klacht dat er inmiddels heel veel informatie over de burger is uitgestort, maar dat er nog geen mogelijkheid is om de gemeenteraden duidelijk te maken welk scenario de betrokken inwoners zouden kiezen. De gemeenten IJsselstein, Montfoort en Woerden kunnen wél binnenkort hun mening geven. De gemeente Utrecht wil eigenlijk pas na de raadsvergadering begin volgend jaar e.e.a. bespreekbaar maken.

Wij hadden voor die avond daarom alvast een analyse  Oproep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR): KIes scenario 2 Zon Voorop [pdf] gemaakt hoe wij – BVRR –  aankijken tegen  scenario’s met windturbines. We kijken uiteraard naar de hindersaspecten die vaak beter onderzocht moeten worden. Daarnaast kon men zich bij ons uitspreken – als men dat wilde – voor welk van de 6 scenario’s Scenario’s en bouwstenen voor het energielandschap [pdf]  de voorkeur uitgaat. Van de 53 mensen die dat deden kozen 52 voor Zon Voorop en 1 voor de Ring.

Wij snappen dat: scenario‘s met windturbines geven – zo wordt meer en meer duidelijk –  onverantwoorde gezondheidsrisico’s. Qua opbrengst kan Utrecht zijn doelstellingen voor hernieuwbare energie en duurzame huizen dan ook beter bereiken met 100% zonne-energie in de polder en daarnaast kijken naar alternatieven zoals Park Het Groene Lint met wind, maar dan zonder torenhoge turbines!

Alle informatie over de ontwikkeling van een energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop vindt u op de website van de Gemeente Utrecht.